Disclaimer

 

Disclaimer

Deze Internet site wordt u aangeboden door GGI-Holland. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. GGI-Holland is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. GGI-Holland behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.ggi.nl ) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij GGI-Holland niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

  

 

Geldende jurisdictie

 

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 

E-mail

Aan GGI-Holland toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan GGI-Holland niet garanderen dat de   e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden, en dat de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Copyrights

Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal op deze site mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GGI-Holland. Via de knop contact kunt u contact opnemen met GGI-Holland voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.