Nieuws

03-07-2008 - Shows, veilingen & excursies

Vervolg reportage NRM

Vervolg reportage NRM

Na aankomst en wassen van de koeien gaat de voorbereiding  op de groepen demonstratie verder....

Zo zijn de lampen boven de koeien opgehangen en is tot en met donderdag aan de stand gewerkt. Tussendoor werden de koeien continu gevoerd en normaal 2x daags gemolken. Op donderdag zijn de koeien geschoren, nogmaals gewassen en daarnaast  is er geoefend worden met lopen. Ook de samenstelling en volgorde van de groepen was nog niet definitief en kon pas bepaald worden als de dieren bij elkaar waren in Utrecht. De organisatie van de NRM had de ring op donderdagavond vrijgegeven om met de groepen te oefenen. Zo konden de koeien wennen aan de hal, de ring en luide muziek. Een zeer goed initiatief! Vervolgens zijn de koeien voor het laatste gemolken op donderdagavond en op de vrjdag van de NRM 's morgens vroeg nogmaals gewassen. Het rantsoen van Agrifirm aangevuld met hooi begon zijn werk prima te doen. De koeien werden voller, herkauwden veel en waren prima schoon te houden door de stevige mest.

Scheren 
Lampen ophangen

 Oefenen in de ringOefenen in de ring
Groep samenstellen