Nieuws

02-04-2021 - Nieuws uit Duitsland

Duitse RZG vernieuwd

Duitse RZG vernieuwd

De Duitse totaal fokwaarde RZG voor Holsteins wordt komende april draai vernieuwd.

In 2019 heeft Duitsland nieuwe directe gezondheidsfokwaarden (Rzhealth)  en kalvervitaliteit RzCalfit) geïntroduceerd. Beide zijn berekend uit directe gezondheids data uit een groot deel van de populatie.

Deze zullen nu beide ook in de totaal fokwaarde RZG voor Holstein stieren worden meegewogen. Ook deze nieuwe fokwaarden worden ingewogen naar gelang hun economische bijdrage. Binnen de Gezondheidsfokwaarde RZGesund neemt mastitisresistentie het grootste aandeel (40%) gevolgd door stofwisseling (25 %), klauwgezondheid (20%) en reproductiestoornissen (15%). De aparte fokwaarde celgetal zal uit de RZG worden genomen.

De huidige vruchtbaarheids fokwaarde RZR zal daarnaast meer accent leggen op conceptie in plaats van open dagen.

In de nieuwe Totaal index RZG zal productie (RZM) voor 36 % meegewogen worden. Gezondheid RZGesund (18 %), Levensduur RZN (18%), Vruchtbaarheid RZR (7%), Geboorten 3% en kalvervitaliteit 3 % zijn samen voor 49 %. De overige 15 % is voor Frame, Uier en Benen.  De verhouding productie-fitness zal daarmee fors veranderen.

Een en ander zal tot lichte verschuivingen in de toplijsten leiden. Stieren met een hoge productie en hoge fitness blijven hoog, stieren met hoge productievererving en lagere gezondheids cijfers zullen iets zakken en stieren met hoge gezondheidsfokwaarden met gemiddelde productiecijfers stijgen licht.  

De inweging van diverse kenmerken binnen de RZG: