Nieuws

31-07-2017 - Nieuws uit Duitsland

Duitse stieren succesvol in Zweden

Duitse stieren succesvol in Zweden

Familie Nilsson in het Zweedse Ydre gebruikt al jaren volop Duitse stieren. Ze behalen indrukwekkende producties en technische resultaten. Een reportage van GGI Zweden:

Het bedrijf Sonarp is gelegen in Ydre, Zweden en wordt gerund door de familie Nilson met 1 medewerker. Ze melken samen 105 koeien 3 maal daags. Op de MPR van juni hadden de koeien een rollend jaargemiddelde van 14.000 kg met 4,2% vet en 3,6% eiwit. Het celgetal lag daarbij tussen de 80.000 en 90.000. De afkalfleeftijd bij de vaarzen ligt op 27 maanden. Ann Nilsson redeneert dat het beter is als de vaarzen iets meer gewicht hebben waardoor ze makkelijker meer voer opnemen wat nodig is voor deze hoge producties. De tussenkalftijd bedraagt 14 maanden, wederom een bewuste keuze: de hoogstproductieve koeien worden later geinsemineerd aangezien het lastig is hen al met 10 maanden lactatie droog te zetten.

De koeien krijgen een TMR rantsoen met graskuil, tarwe/erwten GPS, ontsloten tarwe, krachtvoer, soja, mineralen, zout en o.a. kalk. Ze krijgen tevens een Animax spoorelementen bolus bij droogzetten (deze bolus is ook te krijgen bij GGI-Holland) Ann benadrukt het belang van energieopame. De koeien nemen ongeveer 28 kg drogestof op per dag.

Ann‘s fokdoel is vooral een gezonde koe met een lange levensduur en goede functionele eigenschappen,  goede uiers en benen. Ze moeten ook een goed karakter hebben om te willen vreten en zich aan te passen aan het systeem. Als Ann de stieren kiest kijkt ze naar de fokwaarden en de bloedvoering om een beeld te krijgen wat de stier kan. De stieren die het best bij het fokdoel passen worden uitgekozen, waarbij ook de aAa code wordt meegenomen.

Sinds 2000 hebben ze Duitse stieren gebruikt en inmiddels heeft een overgroot deel van de veestapel een Duitse vader. “ Het voordeel van de Duitse stieren zijn dat ze zowel functionaliteit, levensduur als exterieur brengen”

De vooruitgang die ze hebben geboekt ligt vooral in significant betere benen, betere uiers en melkbaarheid zonder melkuitliggers. De koeien zijn vitaler, bewegen goed en kunnen makkelijk liggen en opstaan en hebben een prima karakter. Sinds Ann 4 jaar geleden gebruik ging maken van Triple A zijn de koeien breder en robuuster geworden met meer capaciteit voor inwendige organen. Onmisbaar om meer voer op te nemen voor een hogere melkproductie. Inmiddels hebben 2 Duitse koeien 100.000 kg gegeven, een Ramos en een Jefferson dochter.

De koefamilies die domineren zijn Pölan, Gertrud en Amalia.
Pölan: Attente functionele koeien met lange levensduur. Meerdere dieren met 100.000 kg in deze familie.
Gertrud: Sterke gezonde en hoogproductieve koeien met goede gehalten – vooral vet – en temperamentvol.
Amalia: Rustige en functionele koeien met goede productie en correct exterieur.

De stieren die op dit moment veel worden gebruikt zijn Kingston, Chanel, Trend, Presto, Philo en Boss. Dit zijn voor Ann goede stieren die ze makkelijk kwijt kan op haar koeien. Haar strategie is om ongeveer 15 rietjes per stier te gebruiken om 5-7 dochters te fokken. Veelal genomicstieren maar ook een deel fokstieren. De vaarzen kalven allemaal af waarna geselecteerd wordt of ze binnen de veestapel en het fokdoel passen. Van de stieren waarvan de dochters het best bevallen worden vervolgens nog zo’n 15 rietjes van verspoten.

 

Een vaars van Big Point x Shot Gun x Jefferson. Ze is op de foto 134 dagen aan de melk en heeft 5336 kg meetmelk gegeven en produceert nu 43 kg met 3,7% vet  en 3,4% eiwit.  Een derde kalfs Shot Gun x Emil II. Over de laatste 12 maanden gaf ze 15.920 kg met nu 43,6 kg met 5,2% vet en 3,8% eiwit.Een Snowflake x Shot Gun vaars. Ze is 46 dagen aan de melk en gaf tot nu toe 2329 kg meetmelk en presteert nu 55 kg per dag en geeft 4,7% vet en 3,4% eiwit. Op de show in Elmia in 2015 werd ze tweede in de pinkenklasse.