Fokwaardendraai april 2023 roodbont

06-04-23 Nieuws

Nummer 1 in de Duitse lijst blijft Aperol P. Met reeds 3e kalfs dochters is hij niet alleen een top melkvererver met neutrale gehalten (RZM 142) , hij is tevens de op 1 na hoogste levensduur stier in Duitsland met 133 RZN. Hij trekt zich daarmee niets aan van zijn beenwerk fokwaarde. De Aperol dochters hebben voortreffelijke gezonde uiers met iets langere spenen. Aperol P is tevens pinkenstier.

Op plek 2 en 3 hebben zich de volle broers Solitair P en Snickers P genesteld.

Solitair is tevens de nummer 1 van de Nederlandse roodbont lijst. Hij steeg in productie, exterieur en levensduur (RZN 131) licht en heeft inmiddels ruim 1.100 dochters. Ze zijn jeugdig en iets compacter, hebben hoog aangehechte uiers en droog beenwerk. Ze laten een laag celgetal en een zeer hoge persistentie zien. Snickers heeft 278 dochters die nog in hun vaarzenlijst zijn. Hij moet het met iets lager eiwit doen dan zijn broer maar heeft nog weer wat meer melk.

Nieuwkomer Embrace (Emperor x Battlecry) op plek 4 heeft wel hoge gehalten maar met 26 dochters een beperkte betrouwbaarheid. Bentehoek Andy maakt de top 5 compleet. Hij verdubbelde zijn dochteraantal en leverde daarmee iets in voor productie. Hij blijft in exterieur en gehalten wel zeer goed.

Rambo PP ging van 483 naar 1392 dochters (234 in NLD). Op Nederlandse basis vererft hij ruim 1.378 kg melk met +0,01 % eiwit. Met nu 286 ingeschreven dochters verstevigde hij zijn exterieurcijfers. Met iets meer bot, fokt hij parallel beenwerk dat iets krommer is en goed gebruikt wordt. Zijn uiervererving is foutloos met bovendien iets langere spenen. Rambo PP heeft bovendien positieve cijfers voor uiergezondheid en celgetal waarmee hij voor rood en zwart de meest betrouwbare allround stier is waarvan alle kalveren hoornloos zijn. Bovendien kan hij op pinken en is hij zowel BB als A2/A2 getest.

Effektiv kreeg er deze draai maar 30 dochters bij. Zijn productie bleef op de basisaanpassing na gelijk, fitness ging een punt omhoog en levensduur ging naar RZN 115 met 3e kalfs dochters, in Nederland nu +339 LVD. Zijn exterieur bleef op niveau en Effektiv blijft daarmee een allrounder voor zwart en rood.

Sakai kreeg er wel bijna 300 dochters bij. Hij moest net iets meer inleveren dan de basisaanpassing voor zowel productie als levensduur. Hij vererft nog steeds een solide plas melk positief voor vet en eiwit. Zijn exterieur veranderde ook nauwelijks. Hij blijft breedte van voor toch achter toevoegen voor te smalle en te scherpe koeien.

Wederom een klein beetje winst was er deze draai voor DW Alexander. Hij fokt goede gehalten, prima exterieur en een goede uiergezondheid. Inmiddels 10 jaar geleden geboren blijft hij voortdurend stabiel.