Nieuws

25-06-2019 - Nieuws uit Duitsland

Brentano dochter Tour

Brentano dochter Tour

Afgelopen week bezochten we met zo’n 20 fokkerijdeskundigen uit  Nederland het fokgebied Ostfriesland om Brentano dochters te kijken.

VOST testte Brentano , een zoon van Vekis Sudan Mairy:  Balisto x Sudan x Xacobeo x Goldwyn dochter Caps Mairy.  Hij heeft inmiddels 742 dochters in zijn fokwaarde waarvan de helft in Nederland loopt.  Brentano vererft hoge gehalten en goede gezonde uiers  bij een vlotte melkbaarheid en dat maakt hem bijzonder interessant.

Redenen genoeg  dus om – na zijn prima optreden in Leer – nog een keer op pad te gaan en dochters te kijken. Op 7 bedrijven werden ons 10 dochters getoond, allen in de eerste lactatie.  Opvallende waren de hoge en zeer persistentie producties waarbij Brentano de moeder duidelijk had verbeterd qua eiwit. De veelal diepzwarte dochters hadden een passend conditie en leken de producties goed aan te kunnen.

Hoewel Brentano in Duitsland een gemiddelde hoogtemaat vererft waren de getoonde dieren goed ontwikkeld met doorgaans een voldoende diepe voorhand bij gemiddelde breedte. De bovenbouw was correct, de kruizen varieerde van doorgaans licht hellend tot bij enkele dieren iets vlak, meestal door iets minder spanning in de lendenen. De openheid en capaciteit was bij alle dieren voldoende tot zeer goed. Opvallend waren de steeds licht gekromde maar droge benen met goede klauwen en de dieren bewogen prima. Ook het uierbeeld was zeer uniform: vast aangehechte, ondiepe compacte uiers met een goede textuur, achter voldoende hoog aangehecht met een goede ophangband. De spenen waren minder kort als op papier staat en waren doorgaans  correct onder de kwartieren geplaatst, 2 dieren hadden de achterspenen iets meer naar buiten staan maar prima werkbaar.

Samengevat kan eiwitvererver Brentano overtuigen met zijn uier- en beenwerkvererving en biedt hij daarnaast een vlotte melkbaarheid, gezonde uiers en een goede levensduur. Ook zijn pinkenstierstatus is meer dan bewezen. Bovendien heeft hij Kappa Caseïne BB en Beta Caseine A2A2!

Voor de goed georganiseerde tour willen de VOST en GGI van harte bedanken!