Nieuws

08-03-2019 - Nieuws uit Duitsland

Nieuwe Duitse fokwaarden

Nieuwe Duitse fokwaarden

Met de komende indexdraai in april zal Duitsland een drietal wijzigingen doorvoeren in de fokwaardeschatting:

Ten eerste wordt de productiefokwaarde RZM aangepast op de nieuwe betalingsverhoudingen vet en eiwit. De inweging van vet : eiwit wijzigt van 1:4 naar 1: 2. Vet krijgt daarmee een relatief groter aandeel. Deze wijziging zorgt dat stieren met extreme vet eiwit verhoudingen wat zullen zakken en hoog vet stieren zullen stijgen, maar extremen zakkers of stijgers worden niet verwacht. Wel wordt verwacht dat de trend voor vet- en eiwit percentages wat zal stijgen.
Lees meer over de aanpassing van de RZM

Daarnaast voert Duitsland nieuwe gezondheidsfokwaarden in. Duitsland beschikt met grote aantallen gestandaardiseerde waarnemingen uit het project Kuhvision over genomic- en fenotypische data van ruim 100.000 koeien op meer dan 1000 bedrijven die alle gezondheidsdata bijhouden en hun dieren DNA testen. Daarnaast beschikt Duitsland over 20 jaar nauwkeurig bijgehouden data van afvoerredenen van koeien.  Met beide databronnen is gewerkt aan nieuwe bruikbare fokwaarden voor gezondheid en fitness om vitale probleemloze koeien mee te kunnen fokken.  De totaalfokwaarde RZGesund (RZHealth) wordt berekend uit de 4 nieuwe fokwaarden RZUdderfit,  RZKlauen RZRepro, en RZMetabol. Hiermee komen fokwaarden beschikbaar voor:

Uiergezondheid (gebaseerd op mastitis data) ,
Klauwgezondheid (6 klauwaandoeningen) ,
Reproductiestoornissen (nageboorte, cyste’s, witvuilen)
Stofwisselingziekten ( ketose, lebmaagverdraaiing en melkziekte).  
Lees meer over de achtergronden.


Als laatste wijziging zullen in plaats van louter de fokstierpopulatie als referentiepopulatie te gebruiken voor het vergelijken van genomicstieren ook de DNA geteste vrouwelijke dieren met eigen prestatie’s gebruikt worden voor de referentiepopulatie.  Hiermee wordt gepoogd de betrouwbaarheid van de genomicsfokwaardeschatting te verbeteren èn te zorgen dat de referentiepopulatie de gehele Holsteinpopulatie blijft vertegenwoordigen ipv alleen een zeer selectief uitgeselecteerde groep topstieren. Ook kunnen via de koepopulatie meer data van gezondheidskenmerken worden meegenomen die gebruikt zijn voor bovenstaande gezondheidskenmerken.
Lees meer over de gecombineerde referentiepopulatie