Nieuws

09-08-2018 - Nieuws uit Duitsland

Indexdraai augustus 2018 zwartbont

Indexdraai augustus 2018 zwartbont

Gister kwam er eindelijk wat verkoeling na een lange warme en droge periode. Ook in de Duitse stierenlijst kwam verfrissing voor elk fokdoel.  

Hoewel hij zijn nummer 1 RZG plek moest afstaan wist MOCON met zijn dochters nu eind van de eerste lactatie zich in de top te handhaven. Hij blijft de hoogste Duitse stier op NVI basis. De zoon van SNOWBOARD’s volle zus vererft harde jeugdige koeien met gemiddelde inhoud als vaars, droge benen en prima uiers. Zijn hoge productie weet hij te combineren met een zeer goede dochtervruchtbaarheid. 

Nieuwkomers
Een groot aantal hoge genomicstieren kreeg dochterfokwaarden, waarvan de volle broers CINEMA en CHEVALIER in de Nederlandse lijst hoog doorkwamen. Hun halfbroer BALTIKUM kreeg 11 eerste dochters maar zij hebben nog weinig invloed op zijn torenhoge productiecijfers met hoog eiwit. Ook halfbroer BEAT kreeg al 58 dochters en hield zijn cijfers stabiel. Ook BLOSSOM kreeg met 73 dochters (70 gekeurd) mooie eerste cijfers voor exterieur. Nederlandse veehouders die zijn eerste dochters melken berichten al regelmatig over mooie vaarzen! 


Cinema Birgit

BRAVOS
is de hoogste Boss zoon in de Duitse lijst. Zijn moeder Drouner ADJH Cosmo VG 88 is een Freddie uit Larcrest Shottle Cosmopolitan en produceerde bijna 13.000 kg gemiddeld met ruim 4,00% eiwit! Bravos heeft nog niet heel veel dochters maar stelt torenhoge gehalten, foutloos exterieur en goede gezondheidseigenschappen in het vooruitzicht.


Bravos Irana

De eerste BIG POINT zonen kregen een fokwaarde met beste productiecijfers. Hoewel ze hun vader nog niet overtreffen hebben enkele wel een originele afstamming en beste cijfers. BRONX stamt uit een indrukwekkende LEKO moeder die we onlangs in Mecklenburg-Vorpommern in de droogstand hebben kunnen bekijken. Hij vererft veel melk en hele beste benen. Ook BACALAO  heeft met  zijn Beacon moeder x Ramos x Zecher een alternatieve pedigree. Zijn moeder Mondial produceerde over 3 lijsten gemiddeld meer dan 16.000 kg en gaf in haar 3e lijst 17.932 kg melk met 3.51% vet en 3,55% eiwit!


Mondial VG 87, moeder van Bacalao


Bewezen
Mars MANDELA wist met zijn tweedekalfs dochters wederom wat te stijgen in zowel productie, levensduur en dochtervruchtbaarheid. De Mogul zoon uit de Froukjes heeft een beste productie met goed eiwit en fokt hele diepe brede koeien met gemiddelde hoogtemaat. De uiers zijn zeer gezond en voorzien van een beste ophangband en ideale speenplaatsing.

BOLT RF is op onze kaart de hoogste NVI stier met veel melk en positief eiwit. In Duitsland wist hij voor productie en vruchtbaarheid nog winst te boeken. Van zijn Nederlandse dochters hebben er ruim 50 de tweede lijst bereikt en ze laten een mooie progressie in melk zien. Zijn exterieur is op alle vlakken sterk met tevens goede secundaire cijfers.

Ook GUARD kreeg tweedekalfs dochters die een laatrijp verloop voorspellen. Met nog steeds een mooie productie met torenhoog eiwit bleef ook zijn exterieur dankzij 94 Nederlandse dochters mooi op niveau. Zijn uiergezondheid en vruchtbaarheid stegen zelfs nog wat.

BELADI heeft in Duitsland de eerste dochters in de 3e lactatie, waarvan we er recent enkele bekeken in Oost Duitsland. Hij steeg 1 punten RZG en vooral voor celgetal (123 RZS) dochtervruchtbaarheid (125 RZR) en levensduur (123 RZN) bevestigd hij zijn cijfers. De Beladi’s zijn ook in Nederland hele sterke gezonde en vruchtbare koeien waarvan een deel tweedekalfsdieren in zijn fokwaarde zit. Hij moest iets toegeven in met name eiwit percentage. De uiers van Beladi zijn onberispelijk en zijn sterke dochters gaan over krachtig en iets krommer beenwerk. 

Ook van FAUN (zie foto boven) hebben we onlangs zeer goede dochters bekeken. Faun steeg deze draai met 272 dochters mooi  in productie en heeft daarbij positieve gehalten. Hoewel zijn dochters iets kleiner zijn, hebben ze brede hellende kruizen, beste benen, goede uiers en functioneren ze geweldig met een goede conditie, gezondheid en vruchtbaarheid. Met Fanatic x Mascol x Dolch x Trailor x Tristan x Jeff heeft hij een frisse afstamming en met aAa code 543612 is hij gemaakt om grote scherpe koeien te corrigeren.

Met nu eerste 4e kalfs dochters laten ook de dochters van NOG MATO zien waar hun vader toe in staat is. Als vaars bezorgen ze hem een index van +585 kg melk, de 3e kalfs dochters noteren + 1.045 kg! Met torenhoge levensduur, best beenwerk en prima fitness zijn de gemiddeld grote Mato dochters geweldige ligboxenstal koeien die goed doorgroeien.

Pinkenstier DASTIN hield zijn cijfers netjes op peil, met zijn dochters in de 3e lactatie. Hij vererft zeer melkrijke open koeien met droog best beenwerk en hellende brede kruizen.

Als exterieurtopper hield GODEWIND RF zich zeer goed staande. Hij steeg zelfs nog 3 RZM punten in productie en wist 5 punten RZN aan zijn levensduur toe te voegen.