Nieuws

14-02-2018 - Nieuws uit Duitsland

Symposium Levensduur

Symposium Levensduur

Bezoek het Symposium "Op eigen wijze fokken voor levensduur " op vrijdag 9 maart 2018. GGI Holland ondersteunt dit initiatief van harte en is ook sponsor van dit evenement.

 " Op eigen wijze fokken voor levensduur"

Het symposium vindt plaats op vrijdag 9 maart 2018

Wilt u economisch en duurzaam vooruitgang boeken op uw bedrijf?
Wilt u van collega's horen wat levensduur als fokdoel kan opleveren?
Wilt u andere melkveehouders ontmoeten om van elkaar te leren?

Dan mag u dit symposium niet missen. Boek via onderstaande link:

Inschrijven

Check uw e-mail en klik op de aanmeldlink in het e-mailbericht om uw aanmelding te bevestigen.

Een van de sprekers is Don Bennink van het bekende fokbedrijf NOfla Holsteins.

meer informatie over de initiatiefgroep en het Symposium op www.levensduurkoeien.nl

PROGRAMMA

Inloop: 10.00 uur ontvangst met koffie

Start symposium: 10:30 uur

Afsluiting: 16.00 uur met een drankje op de informatiemarkt
Locatie: Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstra Boulevard 19, 8448 JA Heerenveen
Voor wie: melkveehouders, erfbetreders en geïnteresseerden in een duurzame melkveehouderij

Gedetailleerd Programma:

9.45   uur    Ontvangst/registratie koffie/thee op informatiemarkt
10.30 uur    Opening door voorzitter initiatiefgroep Peter Aalberts
10.45 uur    Start symposium door de dagvoorzitter
10.50 uur    Huidige stand van zaken met levensduur en fokkerij in Nederland door H. Peek
11.15 uur    Melkveehouder Don Bennink over zijn bedrijf en tips voor Nederlandse melkveehouders
12.15 uur    Lunchpauze op informatiemarkt 
13.30 uur    melkveehouders vertellen hoe ze een langere levensduur via de fokkerij hebben weten te verlengen
14.30 uur    Discussiepanel met de inleiders en melkveehouders met een verschillende bedrijfsstrategie voor fokkerij
15.00 uur    Drankje op informatiemarkt en gelegenheid om de sprekers te ontmoeten en verder met hen in discussie te gaan

Waarom symposium?

Naast huisvesting en management is de fokkerij een belangrijke schakel voor gezondheid en levensduur van melkvee. De fokwaarden geven aan dat er genetisch wel een stijging had moeten zijn, maar in de praktijk blijft die uit. De initiatiefgroep wil dit thema meer onder de aandacht brengen. Meer aandacht voor de rol die de fokkerij kan spelen en ook om daadwerkelijk te komen tot initiatieven in de praktijk om die rol te versterken. Tijdens het symposium laten we melkveehouders aan het woord die hun visie geven op de rol van de fokkerij bij de levensduurverlenging. Eén van de sprekers is de Amerikaanse melkveehouder Don Bennink (www.northfloridaholsteins.com), met een respectabel aantal 100.000 kg koeien. Hij deed veel onafhankelijk onderzoek naar levensduurverlenging en vertelt op basis van de eigen ervaringen hoe dat in de praktijk gestalte kan krijgen. Verder komt de stand van zaken van levensduur in Nederland aan bod en wordt ingegaan op de genetische achtergronden van levensduur. Samen met de sponsors en bezoekers maken we er een informatieve, constructieve en interactieve bijeenkomst van om daarna concrete stappen verder te kunnen zetten. In de aanloop naar het symposium willen we ook zo veel mogelijk melkveehouders, erfbetreders en belanghebbenden betrekken om levensduur op de kaart te zetten.

Kosten van deelname:

- Melkveehouders en jongveeopfokkers met actief ubn nummer €25 p.p. excl. btw. 
- Erfbetreders / leveranciers /overige geïnteresseerden €100 p.p. excl. btw. 

Volg via facebookpagina Levensduurkoeien