Nieuws

19-10-2016 - Nieuws uit Duitsland

Aanhouding GGI stieren

Aanhouding GGI stieren

Uit de aanhoudingscijfers is af te lezen dat bijna de helft van alle Mascol dochters 5 jaar na de eerste keer kalven nog aanwezig is!

Bij elke fokwaardedraai publiceert GGI de aanhoudingscijfers van stieren die voldoende dochters in Nederland hebben. Dit betreft het percentage dochters dat nog aanwezig is op een bepaald aantal maanden na eerste keer afkalven. Deze ruwe gegevens worden voor de fokwaarde levenduur gebruikt, en laten dus de werkelijke gemiddelde levensduur van dochters van onze stieren zien.

NVO publiceert een landelijk gemiddelde, waarmee u de cijfers kunt vergelijken.

60 maanden na de1e keer kalven is 47% van de ruim 2.900 Mascol dochters die nog aan de melk hadden kunnen zijn, daadwerkelijk nog aanwezig. Ook de Lonar nafok blijft lang lopen: 87% van zijn dochters is 24 maanden na afkalven als vaars nog in productie, 11 % hoger als gemiddeld. 

Bekijk de Holstein stieren

Bekijk de Red Holstein stieren

Bekijk de Brown Swiss stieren