Nieuws

20-04-2016 - Nieuws uit Duitsland

Aanhoudingscijfers GGI stieren

Aanhoudingscijfers GGI stieren

Met de indexdraai werden ook de aanhoudingscijfers weer bekend.

Van alle stieren met voldoende dochters in Nederland vindt u de aantallen dochters en het percentage dat een bepaald aantal maanden na 1e keer kalven nog in leven is:

Holstein
Red Holstein
Brown Swiss
MRIJ-Fleckvieh

Wederom scoort bij zwartbont Lonar hoog, zijn eerste dochters zijn inmiddels 4e kalfs, en 88 % haalt het 2e jaar na afkalven (gemiddeld 75 %). Zijn Nederlandse halfzussen blijven ook zeer lang op de bedrijven: van de ruim 303 Laudan dochters waren 91 dieren het 6 jaar na eerste keer afkalven nog aanwezig!! Het Nederlands gemiddelde ligt hier op 15 %, Laudan behaalt 30 %!! .

Bij roodbont valt Laurel op. Maar liefst een kwart van zijn dochters behaald het 6e jaar na eerste keer afkalven. Het ziet er naar uit dat Carmano (zie foto) hem fors gaat overtreffen, nu zijn oudste dochters ook richting de 60 maanden na afkalven gaan. Ook Jerudo laat zien dat zijn dochters flink langer mee gaan als gemiddeld: op 36 maand na afkalven is 10 % meer dan gemiddeld nog aanwezig.

NVO berekent uit de aanhoudingscijfers een vergelijkbaar aanhoudingsgetal wat het makkelijker maakt alle leeftijdsklasses te middelen. Hierin worden alleen die stieren opgenomen met minimaal 100 dochters in een leeftijdsklass. In deze lijst scharen Mascol, Encore, Huray en Carmano zich bij de toppers. 

NVO aanhoudingscijfers GGI stieren