Nieuws

08-02-2016 - Nieuws uit Duitsland

Alle rassen verzamelen!!

Alle rassen verzamelen!!

Afgelopen zaterdag kwamen koeienliefhebbers uit Hessen en ver daarbuiten traditiegetrouw naar Alsfeld voor een prachtige keuring.

Met een rassenpresentie die zijn evenbeeld in Duitsland niet kent heeft Hessen’s Zukunft voor iedere veehouder wat te bieden. Het slotbeeld was dan ook een imponerende rij beste koeien van de rassen Jersey, Brown Swiss, Fleckvieh, Holstein, Red Holstein en DSN. Bij de melkrassen keurden Henrik Wille en Micheal Lang.

Algemeen Kampioene over alle melkrassen werd verrassend BT Patricia, een Atwood dochter van de bekende WH Paola (Allen x Bonatus) en eigen aan Eckhard en Wilfried Hauck.

Bekijk alle uitslagenBij de roodbonte Holsteins had Hauck ook twee sterke ijzers in het vuur. Rustler dochter Nikita, was met 6 kalvingen de oudste roodbonte en werd kampioene roodbont oud. Haar stalgenote BT Philine (v. Laron P) werd reservekampioene.

Rustler Nikita

Bij de Jerseys werd RZB Katrysha van familie Uhrig kampioene. De Eclipes dochters stamt uit de bekende Signature Kendra, en is daarmee een volle van onze Jersey stier Tango.

Bij de Brown Swiss koeien werd de 7e kalfs Dorte (v. Gordon) kampioene, een super correcte koe in bezit van Melanie Pfaff.


Van links naar rechts: Jersey kampioene Katrysha (vaars) , 7e kalfs Brown Swiss kampioene Dorte en vaarzen en algemeen kampioene Patricia:

Kampioene Fleckvieh werd de 7e kalfs Wichtl dochter Blüte van familie Zimmerman.De ALL Levensproductieprijs ging naar de familie Uhrig voor hun RZB Pandora. De 4e kalfs koe gaf met haar moeder en grootmoeder tezamen al ruim 270.000 kg melk.

ZBH liet tijdens de keuring in samenwerking met coöperatiepartner LTR 4 dochtergroepen zien.

Een unieke première was de groep van LAPTOP PP (Laron P x Mr. Sam x Polled Plus) Voor het eerst wereldwijd werd een dochtergroep getoond van een homozygoot hoornloze stier. De jeugdige groep kon volledig overtuigen met laatrijpe vaarzen die voldoende kracht en capaciteit hadden met veel openheid in de ribben. Ze bezaten correcte kruizen met daaronder hoog aangehechte uiers met een goede band, iets langere en soms iets wijder geplaatste spenen met een goede uiertextuur. De vaarzen overtuigden met droog beenwerk dat goed gebruikt werd. Het lijkt erop dat met LAPTOP PP eindelijke een homozygoot hoornloze stier beschikbaar is waarbij niet ingeboet hoeft te worden op exterieur, productie of fitness kwaliteiten !!Ook ARRANGO wist een hele overtuigende groep te presenteren. De Atwood zoon stamt via Shottle uit Tir Ann Oman Neblina. Zijn 5 getoonde vaarzen bezaten een goede ontwikkeling met een diepe voorhand en een passende inhoud voor jonge koeien. Ze bezaten licht hellende tot vlakke kruizen, waarbij af en toe de lendenen wel iets meer spanning konden gebruiken. De overgangen in het frame waren evenwel goed. Het beenwerk was droog en leek op stand steil, maar werd in de ring zeer goed gebruikt. De uierkwaliteit was goed met een overtuigende ophangband en textuur. Enkele dieren konden wat meer lengte in het vooruier tonen, maar wel hadden alle dieren ideaal geplaatste voor- en achterspenen. Arango is een stier die een prima productie vererft en heeft in been- en uierkwaliteit zeker wat toe te voegen.

 

 

FAVRIN is een Freddie x Goldwyn x Tugolo uit 6 generaties excellente of VG koeien. Hij heeft met name een hele hoge fokwaarde voor vruchtbaarheid en weet ook met een goede conditiescore en hoge melksnelheid te imponeren. De groep was uit een kleine 60 dochters geselecteerd en was jeugdig en iets wisselend qua type. Op functionele onderdelen als speenplaatsing en beenstand wisten de vaarzen voldoende te overtuigen.


Ook een Fleckviehstier werd in Alsfeld gepresenteerd. WASHINGTON is een Waldbrand x Vanstein x Weinold. Hij heeft nog slechts 53 dochters in zijn productiefokwaarde waarvan 18 dochters gekeurd.
Zijn groep bestond uit best ontwikkelde sterke krachtige vaarzen met veel breedte, goede licht hellende kruizen, hard beenwerk en correcte uiers. Vooral de krachtige benen met beste klauwen vielen op. Washington dochter Gerda wist in de individuele keuring het reservekampioenschap jong op te strijken.