Nieuws

14-05-2012 - Nieuws uit Duitsland

Aanhoudingscijfers GGI stieren

Aanhoudingscijfers GGI stieren

Bekijk de aanhoudingscijfers van onze stieren.  

De hoge levenduur van stieren als Gibor, Mascol en Laudan komen voort uit grote aantallen dochters die lang op de bedrijven blijven. De ongecorrigeerde aamhoudingscijfers worden uitgedrukt in het percentage dochters van een stier dat na een bepaald aantal maanden nog in productie is ten op zichte van het aantal dochters dat in die maand in productie had kunnen zijn.

Van alle bekende stieren waarvan genoeg dochters gegevens bekend zijn hebben we de percentages in onderstaande bestanden vermeld. 

Aanhoudingcijfers zwartbont

Aanhoudingscijfers roodbont

Aanhoudingscijfers brown swiss

Zoals te zien hebben genoemde stieren duidelijk hoge aanhoudingscijfers. Zijn van de gemiddelde stier 60 maanden na 1e keer afkalven nog 23 % van de dochters over, van de Laudans is dan nog precies de helft in leven: 50 % ! . Bij roodbont vallen Carmano en Laurel zeer positief op. Carmano heeft 102 dochters in zijn fokwaarde waar er - tot begin april - slechts 2 van zijn afgevoerd!

Maar ook stieren met minder goede fokwaarden blijken de dochters toch lang te blijven lopen. Tiamo bijvoorbeeld scoort slechts  -2 voor levensduur, maar te zien is op 24 maanden 10 % meer dochters dan gemiddeld nog in leven zijn. Ook Strunz scoort aanzienlijk beter dan zijn fokwaarde doet vermoeden. Van hem overleeft 40 % van de dochters de 72e maand, terwijl het gemiddelde op 14 % ligt.